Đất ONT là gì? Có xây nhà và lên sổ đỏ được không?

So với những cụm từ phổ biến thường được mọi người hay dùng như: đất thổ cư, đất vườn, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp,… thì đất ONT hay đất ODT cũng được nhắc đến.

Vậy thì nguồn gốc xuất phát những khái niệm đất ONT hay ODT là từ đâu và ý nghĩa của nó là gì thì hãy cùng Địa Ốc 5 Sao Sài Gòn tìm hiểu rõ hơn về những khái niệm này nhé!

Đất ONT là gì?

Luật Đất đai của nước ta có chỉ rõ: Việt Nam được chia thành 3 nhóm đất chính đó là: nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp và nhóm đất chưa sử dụng theo quy định của Luật đất đai năm 2013.

Và đất ONT chính là từ viết tắt của loại đất ở tại khu vực nông thôn nằm trong nhóm đất phi nông nghiệp theo quy định của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường. Đất ONT được bao gồm: đất xây dựng nhà ở, đất ao vườn, đất xây dựng công trình phục vụ đời sống.

Đất ONT chính là ký hiệu của đất ở nông thôn được quy định tại Luật Đất đai 2013
Đất ONT chính là ký hiệu của đất ở nông thôn được quy định tại Luật Đất đai 2013

Hiểu một cách đơn giản, đất ở nông thôn là:

  • Đất ở tại khu vực nông thôn do cá nhân hoặc hộ gia đình sử dụng.
  • Đất được sử dụng để xây dựng nhà ở hoặc các công trình khác phục vụ cuộc sống tại nông thôn.
  • Đất thuộc khu dân cư nông thôn dùng để xây ao, vườn, chuồng trại cùng trong thửa đất.

Mục đích sử dụng đất ONT là gì? 

Đất ONT được cá nhân, hộ gia đình xây dựng nhà ở hoặc công trình nhằm mục đích phục vụ đời sống nằm trên cùng thửa đất thuộc khu dân cư nông thôn. Đất ở nông thôn chỉ có giá trị tại nông thôn.

Căn cứ theo quy định tại Điều 143 Luật Đất đai năm 2013 quy định về đất ở nông thôn, cụ thể như sau:

“Điều 143. Đất ở tại nông thôn

1. Đất ở do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng tại nông thôn gồm đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ đời sống, vườn, ao trong cùng thửa đất thuộc khu dân cư nông thôn, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Căn cứ vào quỹ đất của địa phương và quy hoạch phát triển nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hạn mức đất giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở tại nông thôn; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở phù hợp với điều kiện và tập quán tại địa phương.

3. Việc phân bổ đất ở tại nông thôn trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải đồng bộ với quy hoạch các công trình công cộng, công trình sự nghiệp bảo đảm thuận tiện cho sản xuất, đời sống của nhân dân, vệ sinh môi trường và theo hướng hiện đại hóa nông thôn.

4. Nhà nước có chính sách tạo điều kiện cho những người sống ở nông thôn có chỗ ở trên cơ sở tận dụng đất trong những khu dân cư sẵn có, hạn chế việc mở rộng khu dân cư trên đất nông nghiệp”.

Quy định về đất ONT mới nhất

Thời hạn sử dụng đất ONT trong bao lâu?

Điều 125 Luật Đất đai năm 2013 quy định về những loại đất được nhà nước xác định là đất sử dụng ổn định lâu dài, cụ thể như sau:

“Điều 125. Đất sử dụng ổn định lâu dài

Người sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài trong các trường hợp sau đây:

1. Đất ở do hộ gia đình, cá nhân sử dụng;

2. Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng quy định tại khoản 3 Điều 131 của Luật này;

3. Đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên;

4. Đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng ổn định mà không phải là đất được Nhà nước giao có thời hạn, cho thuê;

5. Đất xây dựng trụ sở cơ quan quy định tại khoản 1 Điều 147 của Luật này; đất xây dựng công trình sự nghiệp của tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính quy định tại khoản 2 Điều 147 của Luật này;

6. Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;

7. Đất cơ sở tôn giáo quy định tại Điều 159 của Luật này;

8. Đất tín ngưỡng;

9. Đất giao thông, thủy lợi, đất có di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh, đất xây dựng các công trình công cộng khác không có mục đích kinh doanh;

10. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa;

11. Đất tổ chức kinh tế sử dụng quy định tại khoản 3 Điều 127 và khoản 2 Điều 128 của Luật này”.

Do đó, đất ONT thuộc nhóm đất được Nhà nước cho phép sử dụng lâu dài.

Đất ONT được sử dụng nhằm mục đích xây nhà ở nông thôn và có thể xây nhà không xin cấp phép
Đất ONT được sử dụng nhằm mục đích xây nhà ở nông thôn và có thể xây nhà không xin cấp phép

Đất ONT giải tỏa có được đền bù không?

Căn cứ vào Điều 74 Luật Đất đai 2013 thì người sử dụng đất được bồi thường, hỗ trợ về đất khi nhà nước thu hồi. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất. Khi bồi thường về đất cơ quan có thẩm quyền phải đảm bảo dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

Điều 89 Luật Đất đai 2013 cũng quy định đối với trường hợp phải bồi thường thiệt hại về nhà ở, các công trình xây dựng trên đất. Cụ thể:

Điều 89. Bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất

1. Đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi Nhà nước thu hồi đất phải tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì chủ sở hữu nhà ở, công trình đó được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của nhà ở, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương.

Trường hợp phần còn lại của nhà ở, công trình vẫn bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì bồi thường theo thiệt hại thực tế.

2. Đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, khi Nhà nước thu hồi đất mà bị tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì được bồi thường thiệt hại theo quy định của Chính phủ.

3. Đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội gắn liền với đất đang sử dụng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì mức bồi thường tính bằng giá trị xây dựng mới của công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Đất ONT ở nông thôn có phải đất thổ cư không?

Dựa theo Luật Đất đai được Nhà nước ban hành vào năm 2013 thì đất ở nông thôn và đất thổ cư là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cụ thể:

Đất ở nông thôn là đất do các hộ gia đình, các cá nhân sử dụng tại khu vực nông thôn với mục đích như xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ đời sống sinh hoạt của cư dân. Nhà nước quy định 2 loại đất này không được phép trồng trọt, chăn nuôi nhưng đất thổ cư được phép xây dựng nhà ở tại nông thôn và thành thị còn đất ở nông thôn chỉ được cấp phép xây dựng ở khu vực nông thôn. Trong khi đó đất thổ cư là tên gọi chung thường được sử dụng cho đất ở. Hay nói cách khác, đất ở nông thôn chỉ có mục đích sử dụng để làm đất ở tại khu vực nông thôn và trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay còn được gọi là sổ đỏ, có ghi rõ là đất ở nông thôn. Còn đất thổ cư thì được cấp phép xây dựng nhà ở tại cả 2 khu vực là nông thôn và thành thị.

Đất ONT chỉ có mục đích sử dụng để làm đất ở tại khu vực nông thôn và trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay còn được gọi là sổ đỏ, có ghi rõ là đất ở nông thôn.
Đất ONT chỉ có mục đích sử dụng để làm đất ở tại khu vực nông thôn và trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay còn được gọi là sổ đỏ, có ghi rõ là đất ở nông thôn.

Đất ONT có được phép xây nhà không?

Vì là nhóm đất được hình thành từ mục đích xây dựng nhà ở nên đương nhiên người sử dụng được xây dựng nhà trên phần đất ONT.

Ngoài ra, người sử dụng đất ONT còn có thể xây dựng nhà ở mà không cần giấy xin phép nếu đó là ở riêng lẻ ở nông thôn và được xây dựng dưới 7 tầng. Ngoài ra, các công trình được miễn giấy phép xây dựng trên đất nông thôn bao gồm các công trình, nhà ở thuộc diện bí mật của nhà nước, công trình có lệnh khẩn cấp của nhà nước, các công trình xây dựng tạm, nhà riêng lẻ có quy mô dưới 7 tầng…

Hạn mức giao đất ONT

Theo quy định hiện hành, UBND cấp tỉnh sẽ quy định hạn mức giao đất ONT cho mỗi cá nhân, hộ gia đình để làm nhà ở tại nông thôn. Điều này được căn cứ trên quy hoạch phát triển nông thôn và quỹ đất của địa phương đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Ở mỗi địa phương sẽ có diện tích tối thiểu khi tách thửa đất ONT khác nhau tùy theo theo phong tục tập quán, điều kiện cụ thể từng nơi và được quy định rõ bằng văn bản.

Việc phân bổ đất ở tại nông thôn trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải đồng bộ với quy hoạch các công trình công cộng, công trình sự nghiệp bảo đảm thuận tiện cho sản xuất, đời sống của nhân dân, vệ sinh môi trường và theo hướng hiện đại hóa nông thôn.

Cách tính thuế đất ONT ở nông thôn

Theo quy định hiện hành, thuế sử dụng đất gồm thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Người nộp thuế là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất thuộc đối tượng chịu thuế, trong đó có đất ở nông thôn ONT. Theo đó:

Số thuế phải nộp = Số thuế phát sinh – Số thuế được miễn, giảm (nếu có)

Trong đó:

Số thuế phát sinh = (Diện tích đất tính thuế x Giá của 1m2 đất) x Thuế suất

– Diện tích đất tính thuế là diện tích đất phi nông nghiệp thực tế sử dụng.

– Giá của 1m2 đất là giá đất theo mục đích sử dụng của thửa đất tính thuế do UBND cấp tỉnh quy định và được ổn định theo chu kỳ 5 năm.

– Thuế suất được UBND cấp tỉnh tại địa phương có đất ban hành, cụ thể là:

+ Thuế suất bậc 1 với mức 0,03% sẽ được áp dụng đối với diện tích đất được sử dụng nằm trong hạn mức đã quy định.

+ Thuế suất bậc 2 với mức 0,07% sẽ được áp dụng vào đối với trường hợp đất sử dụng đã vượt quá hạn mức nhưng ở đây chưa quá đến 3 lần.

+ Trong trường hợp nếu diện tích cần tính thuế vượt quá hạn mức lên trên 3 lần thì sẽ áp dụng bậc 3 với thuế suất 0,15%.

Căn cứ vào biên lai thu thuế sử dụng đất hàng năm mà hộ gia đình, cá nhân nộp thì mức thu dao động từ 50.000 – 200.000 đồng.

Ký hiệu đất ONT là gì?

Như đã đề cập ở trên, ký hiệu ONT chính là nhắc đến đất ở nông thôn, thuộc nhóm đất phi nông nghiệp theo bảng phân loại đất của Việt Nam. Loại đất này thuộc phạm vi địa giới hành chính các xã.

Trước khi sử dụng đất ONT, bạn cần nắm được một số quy định về loại đất này để không vướng phải những rắc rối của pháp luật
Trước khi sử dụng đất ONT, bạn cần nắm được một số quy định về loại đất này để không vướng phải những rắc rối của pháp luật

Có nên mua đất ONT không?

Trước khi trả lời câu hỏi này, người mua cần cân nhắc về mục đích sử dụng đất sau khi giao dịch. Nếu đã xác định rõ về mục đích sử dụng thì sẽ rất dễ dàng để xác định là có nên mua đất PNT hay không.

Nếu mua để ở thì đất ONT cũng là một lựa chọn. Nhưng cũng như các BĐS khác, người mua cần tìm hiểu và cân nhắc kĩ càng về các tiện ích có được sau khi đến sinh sống tại đây, điển hình như: vị trí, mật độ dân cư, hạ tầng, chợ, trường học, bệnh viện,…  và quan trọng hơn chính là tính pháp lý của khuôn đất ONT đó. Hãy ưu tiên lựa chọn những lô đất có giấy tờ đầy đủ và được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp.

Nếu mua để đầu tư thì người mua vẫn có thể giao dịch. Tuy nhiên ngoài các yếu tố như mua để ở thì nhà đầu tư cần cân nhắc thêm về tính thanh khoản của tài sản mà ở đây chính là lô đất ONT.

Một số quy định về đất ONT

Trước khi sử dụng đất ONT, bạn cần nắm được một số quy định về loại đất này để không vướng phải những rắc rối của pháp luật như sau:

  • Mỗi cá nhân, hộ gia đình sẽ được UBND cấp tỉnh quy định hạn mức giao đất ONT để làm nhà ở tại khu vực nông thôn. UBND tỉnh sẽ căn cứ dựa trên quy hoạch phát triển nông thôn đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và quỹ đất của địa phương.
  • Kế hoạch sử dụng đất cũng như sự phân bổ đất ONT trong quy hoạch phải đồng bộ với quy hoạch công trình sự nghiệp, công trình công cộng. Việc làm này giúp đời sống của nhân dân được đảm bảo, quá trình sản xuất được thuận lợi và đảm bảo vệ sinh môi trường theo hướng hiện đại hóa nông thôn.
  • Diện tích tối thiểu được tách thửa để làm đất ở đối với đất ONT phải phù hợp với điều kiện và phong tục tập quán của địa phương.
  • Nhà nước cần có những chính sách tạo điều kiện để người dân sinh sống ở nông thôn có thể tận dụng đất trong những khu dân cư có sẵn, hạn chế việc mở rộng khu dân cư ở nông thôn trên đất nông nghiệp.

Thời hạn sử dụng đất ONT và khi bị giải tỏa thì có được đền bù không?

Đất ONT thuộc loại đất dùng để ở do cá nhân, hộ gia đình sử dụng nên thường có thời hạn sử dụng lâu dài tuỳ theo quy định, định hướng quy hoạch tại từng tỉnh, thành phố. Vậy đất ONT vẫn có thời hạn sử dụng nhưng có thời gian sử dụng lâu dài.

Trong trường hợp khi cần giải tỏa các khu đất ODT với mục đích sử dụng  để xây các công trình quốc phòng, an ninh,… thuộc sở hữu của nhà nước, thì chủ sở hữu vẫn sẽ được đền bù theo giá đất quy định của nhà nước.

Địa Ốc 5Sao Sài Gòn

Địa chỉ: 655 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quân Bình Thạnh

Hotline: 0915 999 898

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *