Đất LUK là gì? Ký hiệu? Có lên thổ cư được không?

Đất LUK là gì? Ký hiệu của loại đất nào có lẽ là điều được rất nhiều người quan tâm bởi đây là loại đất thông dụng nằm trong nhóm đất nông nghiệp. Với việc 60% dân số sống ở nông thôn và làm việc liên quan đến nông nghiệp thì thông tin về loại đất này rất đáng quan tâm. Cùng Địa ốc 5Sao Sài Gòn tìm hiểu rõ hơn về đất LUK qua bài viết dưới đây nhé.

Đất LUK là gì? Ký hiệu LUK là đất gì?

Đất LUK là ký hiệu đất trồng lúa nước còn lại, thuộc nhóm đất nông nghiệp theo quy định phân loại đất tại Việt Nam. Ký hiệu này ra đời nhằm giúp phân biệt được với đất LUC (đất chuyên trồng lúa nước) và đất LUN (đất lúa nương).

Theo quy định tại Nghị định số 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa thì đất chuyên trồng lúa nước (LUC) được hiểu là đất trồng được hai vụ lúa nước trở lên trong năm. Trong đất trồng lúa khác bao gồm cả đất trồng lúa nước còn lại (LUK) và đất trồng lúa nương (LUN).

Đất trồng lúa nước còn lại LUK được hiểu là loại đất chỉ phù hợp trồng được một vụ lúa nước trong năm.

Đất LUK chỉ phù hợp trồng được một vụ lúa nước trong năm.
Đất LUK chỉ phù hợp trồng được một vụ lúa nước trong năm.

Đất LUK có lên thổ cư được không?

Theo quy định tại Điều 52 Luật Đất đai 2013, căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:

1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Tại Điều 57 Luật Đất đai 2013 quy định đất nông nghiệp muốn chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở thì phải phù hợp quy hoạch và đơn đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Do đó, có thể kết luận rằng, việc chuyển đất LUK sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp chỉ bị hạn chế chứ không cấm. Chủ đất có thể chuyển đổi đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích nhà ở. Tuy nhiên, việc chuyển mục đích sử dụng đất này phải phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện.

Quy định sử dụng đất LUK

Khi sử dụng đất LUK, chủ đất cần đảm bảo các điều kiện sau:

– Đảm bảo sử dụng đúng mục đích theo kế hoạch, quy hoạch đất chuyên trồng lúa nước còn lại, đã được cơ quan chức năng có thẩm quyền xét duyệt.

– Sử dụng một cách hiệu quả, không bỏ hoang, không làm ô nhiễm hoặc thoái hóa đất trồng lúa. Nếu phát hiện vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định luật pháp hiện hành.

– Đảm bảo hoạt động canh tác đúng kỹ thuật, tăng vụ và luân canh nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

– Cải tạo, bồi dưỡng làm tăng độ màu mỡ cho đất trồng lúa.

– Người sử dụng đất LUK cần thực hiện đúng nghĩa vụ và quyền của mình trong suốt thời hạn sử dụng đất. Điều này dựa trên quy định về luật đất đai và một số quy định khác liên quan đến đất.

– Khi chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc cơ cấu cây trồng, phải tiến hành lập hồ sơ đăng ký tại các cơ quan có thẩm quyền để được xét duyệt.

Khi chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc cơ cấu cây trồng, phải tiến hành lập hồ sơ đăng ký tại các cơ quan có thẩm quyền để được xét duyệt.
Khi chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc cơ cấu cây trồng, phải tiến hành lập hồ sơ đăng ký tại các cơ quan có thẩm quyền để được xét duyệt.

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng từ đất LUK sang đất khác

Quy trình chuyển mục đích sử dụng từ đất LUK thành đất ở

Để chuyển mục đích sử dụng từ đất LUK sang đất ở, chủ đất cần thực hiện các bước chuyển đổi như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT gồm:

– Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01.

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Hồ sơ trình UBND cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất gồm:

a) Các giấy tờ theo quy định

b) Biên bản xác minh thực địa;

c) Bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; bản sao báo cáo kinh tế – kỹ thuật của tổ chức sử dụng đất đối với trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình; văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai và Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đã lập khi cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc thẩm định dự án đầu tư hoặc xét duyệt dự án đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, phải cấp giấy chứng nhận đầu tư;

d) Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai và Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư và trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất lên Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ

Trong không quá 3 ngày làm việc, nếu như hồ sơ chưa đầy đủ hoặc có điểm chưa hợp lý, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ sẽ có thông báo và hướng dẫn người nộp bổ sung, hoàn chỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

Bước 4: Giải quyết và trả hồ sơ

Cơ quan tài nguyên và môi trường sẽ có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình UBND cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Thời gian giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 25 ngày làm việc đối với xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất LUK sang các loại đất khác sẽ mất 1 thời gian ít nhất 15 ngày để hoàn tất
Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất LUK sang các loại đất khác sẽ mất 1 thời gian ít nhất 15 ngày để hoàn tất

Quy trình chuyển mục đích sử dụng từ đất LUK thành đất trồng cây lâu năm

Để chuyển mục đích sử dụng từ đất LUK sang đất trồng cây lâu năm, chủ đất cần thực hiện các bước chuyển đổi như sau:

Theo khoản 1 Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất chuẩn bị 01 bộ hồ sơ, gồm:

– Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01.

– Giấy chứng nhận.

Bước 1. Nộp hồ sơ

Nơi nộp hồ sơ: Hộ gia đình, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ tại phòng Tài Nguyên và Môi trường.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3. Giải quyết yêu cầu

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện những công việc sau:

– Thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.

– Hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

– Trình UBND cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

– Chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Bước 4. Trả kết quả

Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 25 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, ngày nghỉ theo quy định.

Mức phạt khi tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất LUK

Theo khoản 1 Điều 9 Nghị định 91/2019/NĐ-CP, cá nhân, hộ gia đình tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất sẽ phải bị xử phạt như sau:

– Diện tích đất < 0,5ha: phạt tiền từ 2 – 5 triệu đồng

– Diện tích đất từ 0,5 – 1ha: phạt tiền từ 5 – 10 triệu đồng

– Diện tích đất 1- 3ha: phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng

– Diện tích đất > 3ha: phạt tiền từ 20 – 50 triệu đồng

Ngoài ra, người vi phạm phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất LUK. Buộc nộp lại số lợi nhuận bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm trong các trường hợp sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép và đối với các trường hợp chuyển đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối; chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn; chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị.

Đất LUK khi sử dụng sai mục đích có bị thu hồi không?

Việc thu hồi đất trong trường hợp sử dụng đất sai mục đích khi có đủ 02 điều kiện sau:

– Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất.

– Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm.

Theo khoản 2 Điều 64 Luật Đất đai 2013 quy định việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai phải căn cứ vào văn bản, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi vi phạm pháp luật về đất đai.

Như vậy, nếu hành vi sử dụng đất không đúng mục đích đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính trước đó mà nay lại tiếp tục vi phạm thì sẽ bị tiến hành thu hồi đất sau khi có quyết định của cơ quan nhà nước xác định hành vi vi phạm.

Nếu chủ đất đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính vì sử dụng sai mục đích đất mà vẫn tái phạm thì sẽ bị tiến hành thu hồi đất
Nếu chủ đất đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính vì sử dụng sai mục đích đất mà vẫn tái phạm thì sẽ bị tiến hành thu hồi đất

Có nên mua đất LUK không?

Không phải tự nhiên mà gần đây, đất LUK, LUC hay đất nông nghiệp thu hút khá nhiều chủ đầu tư cũng như người dân. So với đất thổ cư, đất LUK, LUC có thể mang đến nhiều tiềm năng hơn. Cụ thể:

– Đất ruộng rất dễ tìm mua, dễ lựa chọn vì đến thời điểm hiện tại nguồn cung vẫn khá phong phú. Hầu như chúng ta có thể tìm được mảnh đất đáp ứng đủ các tiêu chí mà bản thân đang hướng tới mà không tốn thời gian tìm kiếm nhiều.

– Giá bán đất ruộng rẻ hơn hẳn so với đất thổ cư. Điều này đồng nghĩa với việc nhà đầu tư có thể tiết kiệm được kha khá chi phí bỏ ra ban đầu để thu mua mảnh đất ưng ý.

– Tính thanh khoản của các mảnh đất ruộng khá cao, đặc biệt là đối với các mảnh đất đang hoặc đã được xem xét cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng.

– Và đất nông nghiệp có tiềm năng sinh lời lớn hàng đầu hiện nay. Chỉ cần mảnh đất của bạn được cấp phép chuyển đổi lên thổ cư thì ngay lập tức giá bán đất có thể tăng gấp vài lần giá mua ban đầu.

Tuy nhiên, song song với đó, đất LUK, LUC vẫn tiềm ẩn những rủi ro cho nhà đầu tư vì bản thân đất LUK hay LUC đều có thể được chuyển đổi mục đích sử dụng lên thổ cư hoặc không. Như vậy nhà đầu tư có khả năng bị lỗ vốn nếu quy hoạch đô thị tại địa phương nơi có đất thay đổi, mảnh đất bị kéo dài thời gian xem xét lên thổ cư.

Trong trường hợp mảnh đất được Uỷ ban Nhân dân trả lời là không thuộc diện lên thổ cư thì nhà đầu tư chắc chắn sẽ phải đối mặt với tình trạng “chôn vốn”. Một số hướng giải quyết khắc phục thiệt hại vào lúc này chỉ có thể là cho thuê đất hoặc chuyển nhượng lại với giá hữu nghị hoặc chuyển hướng đầu tư thành trang trại, chuồng chăn nuôi,…

Như vậy để trả lời câu hỏi có nên mua đất LUK hay không thì người mua cần cân nhắc thật kỹ trước khi ra quyết định dựa trên những ưu, nhược điểm đã nêu trên.

Địa Ốc 5Sao Sài Gòn

Địa chỉ: 655 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quân Bình Thạnh

Hotline: 0915 999 898

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *